08- 630 00 27 [email protected]Gyllingicon
 Advokat Richard Gylling företräder bolag och privatpersoner i tvistemål och processer. Han har studerat vid Stockholms Universitet, varit verksam vid affärsbank, domstol och är sedan år 1993 ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Richard Gylling förordnas även av domstolar som offentlig försvarare, bodelningsförrättare, boutredningsman och har även handhaft ett stort antal likvidationsuppdrag.

Richard har hållit seminarier angående fel i fastighet och utbildning tillsammans med Bolagsverkets jurister i likvidationsrätt.

Gylling Advokatbyrå AB har genom sin mångåriga verksamhet byggt upp ett brett kontaktnät som utmärks av ledorden erfarenhet, kompetens och resultatfokus.

Richard Gylling

Kontaktuppgifter

Telefon: 08 - 630 00 27
Mobil: 070 - 541 94 64
[email protected]

Nybrogatan 34, Stockholm