08- 630 00 27 [email protected]Gyllingicon
 Advokat Richard Gylling företräder bolag och privatpersoner i tvistemål och processer. Han har studerat vid Stockholms Universitet, varit verksam vid affärsbank, domstol och är sedan år 1993 ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Richard Gylling förordnas även av domstolar som offentlig försvarare, bodelningsförrättare, boutredningsman och har även handhaft ett stort antal likvidationsuppdrag.

Richard har hållit seminarier angående fel i fastighet och utbildning tillsammans med Bolagsverkets jurister i likvidationsrätt.

Gylling Advokatbyrå AB har genom sin mångåriga verksamhet byggt upp ett brett kontaktnät som utmärks av ledorden erfarenhet, kompetens och resultatfokus.

Richard Gylling

Brottmål

Ekonomiska brottmål / Eko brottmål

Advokat Richard Gylling åtager sig uppdrag som offentlig
försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde.

Vid misstanke om brott kan Du ha rätt till en offentlig
försvarare. Du kan själv föreslå vilken offentlig försvarare du
önskar. Det är domstolen som bestämmer om Du har rätt till en
offentlig förvarare och förordnar den offentliga försvararen.
Den offentliga försvararen hjälper och bistår Dig vid förhör
under förundersökningen och vid en rättegång.

Om domstolen bedömt att Du inte har rätt till en offentlig
försvarare t.ex. vid ett bötesbrott kanske Du ändå vill ha hjälp
och kan då anlita en försvarare privat.

För en offentlig försvarare betalas ersättning i första hand av
staten och för den privata försvararen betalar Du själv.

Beroende på Din inkomst och om Du fälls till ansvar kan Du bli
återbetalningsskyldig för statens kostnad eller del av den.
Om Du frikänns står staten för skälig ersättning för Din
offentliga eller privata försvarare.

Ekonomisk familjerätt

Bodelning

Advokat Richard Gylling åtager sig uppdrag som
bodelningsförrättare mellan makar eller sambor vid genomförande
av en bodelning eller vara Ditt eget ombud i ärendet.

Arv

Advokat Richard Gylling åtager sig uppdrag som boutredningsman i
dödsbon eller vara Ditt ombud i ärendet.

Kontaktuppgifter

Telefon: 08 - 630 00 27
Mobil: 070 - 541 94 64
[email protected]

Nybrogatan 34, Stockholm