Brottmål, Ekonomiska Brottmål / Eko brottmål

Advokat Richard Gylling åtager sig uppdrag som offentlig
försvarare och privat försvarare.

Vid misstanke om brott kan Du ha rätt till en offentlig
försvarare. Du kan själv föreslå vilken offentlig försvarare du
önskar. Det är domstolen som bestämmer om Du har rätt till en
offentlig förvarare och förordnar den offentliga försvararen.

Den offentliga försvararen hjälper och bistår Dig vid förhör
under förundersökningen och vid en rättegång.

Om domstolen bedömt att Du inte har rätt till en offentlig
försvarare t.ex. vid ett bötesbrott kanske Du ändå vill ha hjälp
och kan då anlita en försvarare privat.

För en offentlig försvarare betalas ersättning i första hand av
staten och för den privata försvararen betalar Du själv.

Beroende på Din inkomst och om Du fälls till ansvar kan Du bli
återbetalningsskyldig för statens kostnad eller del av den.
Om Du frikänns står staten för skälig ersättning för Din
offentliga eller privata försvarare.

Kontakta oss

Välkommen att kostnadsfritt kontakta advokatbyrån angående Ditt ärende så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa Dig.

Kontakta advokatbyrån här.