Likvidation

Advokat Richard Gylling har handlagt ett stort antal likvidationsuppdrag, såväl frivilliga likvidationer då aktiebolaget beslutat att avveckla verksamheten, som tvångsmässiga likvidationer på uppdrag av Bolagsverket.

Advokat Richard Gylling har även tillsammans med Bolagsverkets jurister hållit utbildning i likvidationsrätt.