Rättsskydd / Rättshjälp

Gylling Advokatbyrå AB hjälper Dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsskydd

Rättsskydd ingår vanligtvis i hem- eller bolagsförsäkringen och innebär att försäkringen finansierar del av ombudskostnader och utredningar nödvändiga för ärendet/processen. Villkoren varierar mellan olika försäkringsbolag varför det är av vikt att kontrollera vad som gäller för den enskilda försäkringen.

Rättshjälp

Om du av någon anledning inte kan använda Dig av rättsskyddet i en försäkring kan Du som privat person vara berättigad till allmän rättshjälp. Ersättningen från staten genom allmän rättshjälp är inkomstrelaterad. Läs mer om allmän rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida: www.rattshjalp.se